Bài kiểm tra IQ 60 giây 2022

Cho các số 16, 06, 68, 88, ? , 98. Trong 60 giây, liệu bạn có thể tìm chính xác con số còn thiếu để điền vào dấu hỏi chấm.

Câu 1:

Bài kiểm tra IQ 60 giây

>>Đáp án

Câu 2: Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

Bài kiểm tra IQ 60 giây - 1

>>Đáp án

Câu 3: Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

Bài kiểm tra IQ 60 giây - 2

>>Đáp án

Câu 4: Giá trị số tương ứng với mỗi hình vuông, tam giác, trái tim và ngôi sao là bao nhiêu?

Bài kiểm tra IQ 60 giây - 3

>>Đáp án

Theo Bright side


Du học, Xuất khẩu lao động 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

%d bloggers like this: