Các Trường Đại Học Úc

Cử nhân kế toán tại đại học La Trobe Úc

Đại học La Trobe ở Úc là ngôi trường có rất nhiều ngành học thế mạnh, tuy nhiên phải kể đến đầu tiên là tài chính – kế toán. Ngành này được sinh viên quốc tế theo học rất đông và có các cựu sinh viên đang giữ các vị trí then chốt trong các tập đoàn, tổ chức lớn tại Úc và trên thế giới.

Nếu bạn đang tìm hiểu du học Úc ngành kế toán thì đừng bỏ lỡ bài viết: “Cử nhân kế toán tại đại học La Trobe” này nhé.

Cử nhân kế toán tại đại học La Trobe

Cử nhân kế toán tại đại học La Trobe

Sinh viên học cử nhân kế toán tại đại học La Trobe được cung cấp kiến thức chuyên môn về kế toán trong bối cảnh kinh doanh mở rộng hơn và trường cung cấp giảng dạy định hướng trong lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể bao gồm kế toán, kiểm toán, luật kinh doanh, tài chính, kế toán pháp lý, kế toán công và thuế.

Ngoài việc thực hiện các yêu cầu đối với thành viên của CPA Úc và Viện Kế Toán tại Úc, sinh viên du học có thể chọn môn học nâng cao trong quản lý, tiếp thị, tài chính và kinh tế.

Khuôn khổ năm đầu tiên bao gồm bốn môn kinh doanh nền tảng, hai môn chuyên ngành cụ thể và hai môn tự chọn. Bốn môn nền tảng kinh doanh, kinh doanh căn bản, kế toán và tài chính cho doanh nghiệp, kinh tế thương mại và phân tích kinh doanh.

La Trobe giảng dạy sinh viên phần giới thiệu toàn diện vào những vấn đề chính và kỹ năng sẵn sàng làm việc trong kinh doanh. Hai đối tượng chuyên ngành, trách nhiệm giải trình quyết định quản lý, hệ thống thông tin và kế toán, giới thiệu sinh viên về các nguyên tắc kế toán và hệ thống thông tin kế toán.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên cử nhân kế toán tại đại học La Trobe  đủ điều kiện là thành viên của các cơ quan kế toán chuyên nghiệp sau đây: CPA Úc, Viện Kế Toán Úc (ICAA), Viện Kế Toán công cộng quốc gia (IPA), và hiệp hội Kế Toán Công Chứng (ACCA).

Tham khảo:

Các cơ sở của đại học La Trobe Úc

–  Học bổng du học Úc từ đại học La Trobe với ưu đãi cực lớn năm 2016

Du học ngành khoa học xã hội và nhân văn tại La Trobe

Đăng bình luận