Các Trường Đại Học Úc

Đại học Sydney – ngôi trường nghiên cứu tốt nhất nước Úc

Theo báo cáo gần đây nhất của CWTS Leiden Ranking – một bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới dựa vào số lượng tác phẩm nghiên cứu và sức ảnh hưởng của những nghiên cứu đó, Đại học Sydney đứng đầu nước Úc và đứng thứ 29 trên thế giới những ngôi trường nghiên cứu tốt nhất.

Bảng xếp hạng toàn cầu CWTS Leiden Ranking
Bảng xếp hạng toàn cầu CWTS Leiden Ranking

Dựa theo những dữ liệu thư mục của trang web chỉ số khoa học Web of Science, Leiden Ranking đã phân tích hiệu suất nghiên cứu của hơn 900 trường đại học lớn trên 54 quốc gia.

Bảng xếp hạng không chỉ đánh giá số lượng các tác phẩm nghiên cứu mà chủ yếu tập trung vào các tác động khoa học từ nghiên cứu của các trường đại học, cũng như sự tham gia tích cực của họ vào các công trình hợp tác nghiên cứu khoa học.

Đại học Sydney – ngôi trường nghiên cứu tốt nhất nước Úc được đánh giá dựa trên các phạm vi nghiên cứu từ độc lập đến các hình thức hợp tác nghiên cứu, và các lĩnh vực nghiên cứu chính:

  • Khoa học xã hội và nhân văn
  • Khoa học vật lý và kỹ thuật
  • Toán học và khoa học máy tính
  • Khoa học sự sống và trái đất
  • Y sinh học và khoa học sức khỏe
Đại học Sydney – ngôi trường nghiên cứu tốt nhất nước Úc
Đại học Sydney – ngôi trường nghiên cứu tốt nhất nước Úc

Phó hiệu trưởng của Đại học Sydney, Tiến sĩ Michael Spence nói rằng đây là một vinh dự khi trường được là một trong những ngôi trường đại học có sức ảnh hưởng và được vinh danh nhất trên thế giới.

“Bảng xếp hạng này là một thước đo các tiêu chuẩn quan trọng mà trường sẽ dựa vào đó để tiếp tục thực hiện các nghiên cứu.” Ông Spence nói. “Đồng thời sự xếp hạng cũng xác nhận nhiệm vụ của chúng tôi và đảm bảo các nhà nghiên cứu được hỗ trợ để xuất bản trong các tạp chí nghiên cứu. Mặc dù đây chỉ là một trong các tiêu chí được đặt ra, nhưng vẫn là tiêu chí quan trọng đối với nhà trường.”

Đại học Sydney – ngôi trường nghiên cứu tốt nhất nước Úc được thành lập năm 1850, là một thành viên của nhóm G8 trường đại học của Úc. Cơ sở chính của trường nằm ở Camperdown/Darlington, ngoài ra còn các chi nhánh khác ở Mallet Street, Surry Hills, Camden, Burren Street,…