Đáp án bài toán con bọ di chuyển trên bảng ô vuông 2022

Chỉ con bọ thứ nhất và hai đi hết bảng ô vuông theo yêu cầu của đề bài.

Đề bài:

Ba con bọ được đặt ở ba ô vuông màu xám trên ba bảng ô vuông 8×8 như hình vẽ bên dưới.

Đáp án bài toán con bọ di chuyển trên bảng ô vuông

Mỗi bước, từng con bọ sẽ đi sang phải một ô vuông, hoặc đi lên một vuông, hoặc đi qua ô vuông ở góc dưới bên trái có chung đỉnh với ô vuông nó đang đứng. Các con bọ không thể đi ra khỏi các bảng ô vuông.

Hỏi, trong ba con bọ, những con bọ nào có thể đi hết các ô vuông của bảng mà chúng đang đứng sao cho mỗi ô vuông chỉ đi qua một lần?

Hướng dẫn giải:

Con bọ thứ nhất có thể đi hết bảng ô vuông bằng cách đi qua mỗi ô đúng một lần. Cách di chuyển của con bọ như sau:

Đáp án bài toán con bọ di chuyển trên bảng ô vuông - 1

Con bọn thứ hai cũng có thể đi hết bảng ô vuông bằng cách đi qua mỗi ô đúng một lần. Cách di chuyển của con bọ như sau:

Đáp án bài toán con bọ di chuyển trên bảng ô vuông - 2

Con bọ thứ ba không thể đi hết bảng ô vuông bằng cách đi qua mỗi ô đúng một lần. Thật vậy, giả sử con bọ thứ ba có thể đi hết bảng ô vuông bằng cách đi qua mỗi ô đúng một lần. Đánh số các ô của bảng như sau:

Đáp án bài toán con bọ di chuyển trên bảng ô vuông - 3

Ta thấy có tất cả 22 ô được đánh số 1, 21 ô được đánh số 2 và 21 ô được đánh số 3. Khi con bọ đang đứng ở ô đánh số 1 thì nó chỉ có thể di chuyển qua ô đánh số 2, tương tự từ ô đánh số 2 thì con bọ chỉ có thể di chuyển qua ô đánh số 3 và từ ô đánh số 3 thì con bọ chỉ có thể di chuyển qua ô đánh số 1.

Lúc đầu, con bọ đang ở ô đánh số 3 nên nó sẽ di chuyển như sau:

3 -> 1 -> 2 -> 3 -> 1 -> 2 ->…

Các ô số mà con bọ đi qua tuần hoàn theo chu kỳ 3 (3 -> 2 -> 1). Như vậy, ô cuối cùng mà con bọ đi đến phải là ô đánh số 3. Tuy nhiên, theo cách đánh số thì ô cuối cùng này phải là ô đánh số 1, mâu thuẫn. Vậy, con bọ thứ ba không thể đi hết bảng ô vuông.

Võ Quốc Bá Cẩn

Giáo viên Toán, trường Archimedes Academy, Hà Nội


Du học, Xuất khẩu lao động 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: