Đáp án bài toán tính diện tích tam giác trong hình vuông 2022

Đa số bạn đọc tìm được đáp số đúng nhưng với cách giải rất dài, chỉ một bạn tìm được lời giải ngắn gọn, tối ưu.

Đề bài:

Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh là 20 cm. Lấy E và F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AD, còn G là điểm nằm trên đoạn CF sao cho 3CG = 2GF.

Tính diện tích tam giác BEG theo cm2?

Đáp án bài toán tính diện tích tam giác trong hình vuông

Giải:

Ta có S(ABCF)=(1/2)x(AF + BC)xAB =300 (cm²)

Sử dụng nguyên lý tỷ lệ diện tích hai tam giác chung đỉnh với hai đáy cùng nằm trên một đoạn thẳng bằng tỷ lệ của hai đáy ta có.

S(AFG) = (FG/FC)xS(AFC)=(3/5)x(1/2)xCDxAF = 60 (cm²)

S(BCG) = (CG/CF)xS(BCF)=(2/5)x(1/2)xDCxBC =80 (cm²)

S(GAB)= S(ABCF)S(AFG) + S(BCG)=160 (cm²)

S(BEG) = S(GEB) = (1/2) x S(GAB)= 80 (cm²)

Đáp số: 80 cm²

Trần Phương


Du học, Xuất khẩu lao động 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: