Tư Vấn Du Học Úc

Học bổng chính phủ Úc (AAS) là gì?

Học bổng chính phủ Úc (AAS)học bổng du học Úc dài hạn do cơ quan phát triển Quốc tế Úc (AusAID) quản lý. AAS là một cấu phần quan trọng của chương trình viện trợ song phương của Úc cho Việt Nam, được trao tặng hằng năm để đáp ứng ưu tiên về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam và phát triển các mối liên kết giữa Việt Nam và Úc.

Hãy cùng New Ocean tìm hiểu kỹ hơn về học bổng chính phủ (AAS) để có những kiến thức cơ bản cần thiết giúp bạn thực hiện giấc mơ xin học bổng du học của mình nhé!

Học bổng chính phủ Úc (AAS)
Học bổng chính phủ Úc (AAS)

Tối đa 200 người đạt học bổng Chính phủ Úc xuất sắc trên toàn thế giới sẽ được trao cơ hội tham gia chương trình đào tạo Năng lực lãnh đạo. Không có quy trình xét tuyển riêng biệt cho chương trình này. Chương trình Năng lực lãnh đạo sẽ tập hợp toàn bộ người tham gia chương trình tại Úc để đào tạo về kỹ năng lãnh đạo, thảo luận về phát triển và có cơ hội xây dựng hệ thống mạng lưới hữu hiệu.

Trong vòng tuyển chọn 2013, niên khóa 2014, tối đa 250 suất học bổng sau đại học AAS  được trao cho các ứng viên Việt Nam đạt học bổng để học tập tại một trong các trường đại học Úc theo lựa chọn của họ.

Các điều kiện hợp lệ nộp hồ sơ xin học bổng chính phủ AAS là gì?

Điều kiện xin học bổng chính phủ Úc
Điều kiện xin học bổng chính phủ Úc

Để có đủ điều kiện để nộp đơn xin học bổng AAS, bạn phải:

  • Là công dân Việt Nam, đang cư trú tại Việt Nam tại thời điểm nộp hồ sơ.
  • Không được kết hôn hoặc đính hôn/sống như vợ chồng với một người có quốc tịch hoặc có thường trú dài hạn tại Úc hoặc New Zealand, không được mang quốc tịch hoặc có quyền cư trú dài hạn ở bất kỳ quốc gia nào khác.
  • Hiện không phải là nhân sự thuộc biên chế quân đội.
  • Không xin học bổng Úc dài hạn khác trừ khi đã rời khỏi Úc một thời gian bằng hai lần tổng thời gian học tập tại Úc.
  • Có bằng đại học chính quy (đối với ứng viên bậc thạc sỹ) hoặc bằng thạc sỹ (đối với ứng viên bậc tiến sỹ).
  • Thuộc về một trong 3 nhóm đối tượng học bổng gồm: các cán bộ cơ quan địa phương hoặc làm việc trong lĩnh vực phát triển, các cán bộ cơ quan trung ương, giảng viên đại học/cao đẳng (bao gồm cả giảng viên tiếng Anh) và cán bộ nghiên cứu.
  • Cam kết trở lại làm việc tại Việt Nam ít nhất hai năm sau khi hoàn thành khóa học tại Úc.
  • Có tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc phù hợp tại Việt Nam, trừ những ứng viên có hoàn cảnh khó khăn, chỉ yêu cầu có tối thiểu 12 tháng kinh nghiệm phù hợp (phải cung cấp bằng chứng về kinh nghiệm làm việc tại thời điểm nộp hồ sơ).

Đăng bình luận