Học tiếng Anh qua câu đố 30 giây 2022

Thứ sáu, 5/8/2022, 20:00 (GMT+7)

Các câu đố dưới đây không chỉ là bài tập rèn tư duy mà còn giúp bạn học từ vựng tiếng Anh hiệu quả.

Câu 1:

Học tiếng Anh qua câu đố 30 giây

>> Đáp án

Câu 2:

Học tiếng Anh qua câu đố 30 giây - 1

>> Đáp án

Câu 3:

Học tiếng Anh qua câu đố 30 giây - 2

>> Đáp án

Câu 4:

Học tiếng Anh qua câu đố 30 giây - 3

>> Đáp án

Câu 5:

Học tiếng Anh qua câu đố 30 giây - 4

>> Đáp án

Theo Quiz


Du học, Xuất khẩu lao động 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: