Visa Du Học Úc

Ngô Thị Phương Quỳnh nhận visa du học Úc, kỳ học tháng 10

  • Họ và tên: NGÔ THỊ PHƯƠNG QUỲNH
  • Quê quán: Hải Phòng
  • Trường theo học: Đại học Nam Úc
  • Chương trình học: Cao đẳng kinh doanh, cử nhân kinh doanh chuyên ngành kinh doanh quốc tế.