Kinh Nghiệm Du Học Úc

Phương pháp giảng dạy mới cho du học sinh ở Úc

Đối với những bạn du học sinh chuẩn bị lên đường đi du học úc bên cạnh những chuẩn bị về văn hóa, hành trang kiến thức… các bạn cũng nên tìm hiểu và tham khảo về các phương pháp giảng dạy ở Úc để từ đó chuẩn bị tốt nhất cho bản thân vì phương pháp giảng dạy ở đây khá khác biệt so với cách dạy ở nước nhà.

Phương pháp giảng dạy ở Úc chú trọng vào thực tiễn, khuyến khích suy nghĩ độc lập, sáng tạo và tranh luận. Giáo viên luôn cố gắng cung cấp cho học sinh kiến thức thấu đáo về một chủ đề hơn là dạy thuộc lòng từng câu chữ để làm bài thi. Học sinh được khuyến khích phát triển suy nghĩ cá nhân và trao đổi với các bạn trong giờ học, và tham gia thảo luận trong lớp có thể là một tiêu chí để đánh giá trình độ học sinh.

Phương pháp giảng dạy ở Úc
Phương pháp giảng dạy ở Úc

1. Giảng đường, phụ đạo và lớp học – Phương pháp giảng dạy ở Úc

  • Các lớp học tại trường đại học sẽ kết hợp giữa lớp học giảng đường và lớp học phụ đạo. Mỗi buổi học giảng đường có thể có tới 200 sinh viên từ những khóa học khác nhau trong cùng một chuyên ngành tham dự. Lớp học phụ đạo có sĩ số nhỏ hơn với khoảng 30 sinh viên. Trong lớp học phụ đạo, sinh viên sẽ thảo luận với nhau và với giảng viên về những thông tin được cung cấp trong lớp học giảng đường. Sinh viên cần tham gia tất cả các tiết học trên giảng đường để có thể hiểu và đóng góp ý kiến trong các cuộc thảo luận tại lớp học phụ đạo.
  • Tại trường dạy nghề, lớp học giảng đường và lớp học phụ đạo thường được kết hợp với nhau. Điều này có nghĩa là việc thuyết trình thông tin và thảo luận sẽ diễn ra cùng lúc. Các lớp học dạy nghề thường có sĩ số ít hơn so với lớp học ở trường đại học.
  • Lớp học tại các trường phổ thông và cơ sở đào tạo Anh ngữ có sĩ số tối đa khoảng 30 học sinh. Giáo viên sẽ khuyến khích học sinh tham gia đóng góp vào các cuộc thảo luận trên lớp.

>>Kinh nghiệm thuê nhà ở Brisbane của du học sinh Việt Nam

2. Đánh giá

  • Điểm tổng kết khóa học của học sinh sẽ dựa trên kết quả các bài tập (viết và/hoặc thực hành, tùy theo từng khóa học), bài kiểm tra, tham gia thảo luận trên lớp học, thời gian đến lớp và các bài tập nhóm.
  • Tại các trường đại học và dạy nghề, sinh viên có thể được đánh giá liên tục trong cả năm, vào cuối mỗi học kỳ và/hoặc năm học.
  • Một hội đồng sẽ đánh giá chất lượng luận án nghiên cứu cao học của sinh viên. Sinh viên có thể phải thi vấn đáp để bảo vệ luận án của mình.