Tranh cãi về việc bất ngờ bị thu hồi phụ cấp 2022

18 cán bộ, viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên TP. Bảo Lộc bị truy thu khoản phụ cấp gây tranh cãi - Ảnh: M.V

18 cán bộ, viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên TP. Bảo Lộc bị truy thu khoản phụ cấp gây tranh cãi – Ảnh: M.V

Ông Nguyễn Đồng Tuyên (63 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên TP. Bảo Lộc (GDNN – GDTX) gửi đơn đến Tuổi Trẻ về việc thu hồi tiền phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quyết định của Thanh tra TP. Bảo Lộc.

Bất đồng thời điểm truy thu phụ cấp

Ông Tuyên cho biết trước đây Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Lâm Đồng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (xếp hạng III, thời hạn 2016-2021). Sau đó, trung tâm này trực thuộc UBND TP. Bảo Lộc, đổi tên thành Trung tâm GDNN – GDTX TP. Bảo Lộc (năm 2019, chưa được xếp hạng).

“Cuối tháng 5-2019, các đơn vị liên quan chính thức bàn giao trung tâm trực thuộc UBND TP. Bảo Lộc. Sau 5 tháng sắp xếp, đến tháng 10-2019, trung tâm mới làm xong tờ trình gửi UBND TP. Bảo Lộc để xin xếp hạng theo đơn vị cấp huyện.

Trong tờ trình ghi rõ: Trong thời gian chờ kết quả thẩm định và xác định lại hạng, trung tâm xin tiếp tục thực hiện hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng đang được xếp loại, theo quyết định trước đó của UBND tỉnh Lâm Đồng. 

Sau đó, UBND TP. Bảo Lộc đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đề nghị xếp lại hạng cho trung tâm”- ông Tuyên trình bày.

Ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX TP. Bảo Lộc, cũng cho biết: “Sau khi có tờ trình, chúng tôi không được chỉ đạo hay hướng dẫn về việc tạm chi phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong khi chờ xếp hạng mới. Chính vì vậy, chúng tôi đã chi trả phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo theo quyết định trước đó của UBND tỉnh Lâm Đồng”.

Ông Thảo nhìn nhận Thanh tra TP. Bảo Lộc đề nghị truy thu phụ cấp là đúng. Nhưng mốc thời gian truy thu là sai. 

“Quyết định trước đó của UBND tỉnh Lâm Đồng (quyết định 2482) có hiệu lực đến năm 2021, khi chuyển giao (năm 2019) chúng tôi đã báo cáo và ghi rõ việc chi phụ cấp chức vụ theo quyết định 2482, chờ có quyết định thay thế. 

Như vậy, nếu xác định chúng tôi chi sai phụ cấp thì phải tính từ thời điểm quyết định nói trên hết hiệu lực (năm 2021). Tức chỉ truy thu từ thời điểm  năm 2021 đến thời điểm thanh tra (tháng 5-2023). Đằng này, Thanh tra TP. Bảo Lộc lại yêu cầu truy thu toàn bộ phụ cấp tính từ năm 2019. Nếu xác định như vậy thì đã bỏ qua các báo cáo xin ý kiến của trung tâm lúc chuyển giao”- ông Thảo nói.

Khổ vì chưa xếp hạng…

Trong khi đó, Thanh tra TP. Bảo Lộc cho rằng Bộ Nội vụ đã hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Trung tâm GDNN – GDTX TP. Bảo Lộc được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ cũ trong vòng 6 tháng (từ tháng 4-2019 đến tháng 9-2019). Đến tháng 10-2019, phải hưởng phụ cấp chức vụ theo hạng của đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện.

Cán bộ Trung tâm GDNN – GDTX TP. Bảo Lộc cho rằng cần chờ hướng dẫn để xác định khoản tiền truy thu phụ cấp cho đúng - Ảnh: M.V

Cán bộ Trung tâm GDNN – GDTX TP. Bảo Lộc cho rằng cần chờ hướng dẫn để xác định khoản tiền truy thu phụ cấp cho đúng – Ảnh: M.V

Điều đáng bất cập nói, đến nay Trung tâm GDNN – GDTX TP. Bảo Lộc vẫn chưa được xếp hạng theo quy định.

Vì thế, ông Nguyễn Đồng Tuyên cho rằng: Tại công văn số 5740 của UBND tỉnh Lâm Đồng thì Trung tâm GDNN – GDTX TP. Bảo Lộc được hưởng phụ cấp chức vụ theo mục 4. Mục 4 công văn trên nêu: “Đối với các đơn vị sự nghiệp chưa được xếp hạng, nhưng trước đây đã được cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận xếp phụ cấp chức vụ cao hơn mức quy định tại mục 2 công văn này thì tiếp tục thực hiện theo văn bản thỏa thuận đó”. Điều này đồng nghĩa, các cán bộ, viên chức của Trung tâm GDNN – GDTX TP. Bảo Lộc vẫn được hưởng phụ cấp của đơn vị hạng III khi quyết định vẫn còn thời hiệu.


Du học, Xuất khẩu lao động 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: